Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘XenServer’

Erik Scholten van VMguru.nl heeft zijn eerdere vergelijking tussen de belangrijkste hypervisors van dit moment up-to-date gebracht. En dat zijn natuurlijk VMware vSphere, Microsoft Hyper-V en Citrix XenServer.

Hypervisors compared

De PDF van 3 pagina’s is via VMguru.nl te downloaden.

Read Full Post »

Bjorn Andersson van DiverseTips.se heeft alle poorten van de hypervisor van Cirtrx XenServer 6.0 en PVS in één plaatje gezet:

XenServer 6.0 ports

Deze is als PDF-bestand via zijn blog te downloaden.

Read Full Post »

Net als bij VMware en bij Hyper-V moet ook XenServer rekening houden met de CPU-compatibiliteit op het moment van een live migration. Dit is nu eenmaal inherent aan de verschillen die in de loop der tijd tussen de generaties van CPU-modellen ontstaan. Een applicatie kan immers ten gevolge van live migration  tussen willekeurig opeenvolgende CPU-instructies overgezet worden van de ene naar de andere server. Als die andere server dan niet exact dezelfde features ondersteunt zal zo’n applicatie minstens vreemd gedrag vertonen en waarschijnlijk crashen. En datzelfde geldt ook voor het operating systeem zelf.

Overigens houdt dit niet automatisch  in dat zo’n applicatie niet probleemloos op zowel de ene als de andere server (en dus CPU) kan draaien. Zowel operating systemen als applicaties kunnen namelijk bij het opstarten de features van de onderliggende CPU opvragen en daar dan gedurende de rest van de executie rekening mee houden. Je kunt echter moeilijk verwachten dat ze dat tussen elke instructie opnieuw opvragen, vandaar dat de features vanaf start tot terminatie gelijk dienen te blijven.

XenServer 5.6 onderkent vier gevallen van CPU-incompatibiliteit als je servers toevoegt aan een bestaande pool van servers:

  1. Toevoegen van een CPU met meer features aan een pool van CPU’s met minder features.
  2. Toevoegen van een CPU met minder features aan een pool van CPU’s met meer features.
  3. Toevoegen van van een CPU met zowel meer als minder features ten opzichte van de bestaande pool van CPU’s.
  4. Toevoegen van een ander CPU-model een een bestaande pool van CPU-modellen, echter wel met dezelfde features.

In de gevallen 1 t/m 3 is bestaat de oplossing uit het “maskeren” van de extra features; vandaar de term CPU-masking. Bij 1 maskeer je de nieuwe CPU, bij 2 de oude CPU’s en bij 3 alle CPU’s. Let op: je houdt dus altijd een pool van CPU’s over met de kleinste set van features; alle extra features worden weg-gemaskeerd en dus niet gebruikt. Bij 4 hoef je niets te maskeren.

Denk overigens niet meteen dat een nieuwe CPU altijd wel meer features zal hebben dan een oudere. Het komt ook voor dat nieuwe CPU’s bepaalde oude features niet langer ondersteunen.

Citrix heeft de problematiek rond CPU-masking van XenServer 5.6 beschreven in een Knowledge Base artikel.

Read Full Post »

De Burton Group onderhoudt een lijst van eigenschappen die een hypervisor moet ondersteunen om in een productie-omgeving gebruikt te kunnen worden. Deze lijst bevat 27 must-have features, 42 preferred en 24 optionele. Burton Group heeft deze onderverdeeld in een aantal  categorieën:

Tot nu toe was alleen VMware instaat om een hypervisor te leveren die alle 27 must-have features ondersteunde. Aan deze rij is nu ook Citrix XenServer 5.5 als tweede door de Burton Group toegevoegd. Doorslaggevend hierbij was de recente aanpassing van Citrix op haar support policy en met name:

The standard policy will set the EOM date a minimum of three years following the GA date, and the EOL date a minimum of five years following the GA date.

Op de preferred en optionele features blijft XenServer overigens nog wel achterlopen op VMware:

Citrix vs VMware

Bron: virtualization.info

Read Full Post »

De Tolly groep heeft opnieuw in opdracht van Citrix de prestaties gemeten van een gevisualiseerde XenApp omgeving. Vorig jaar toonde Tolly al aan dat bij een op XenServer gevirtualiseerde XenApp slechts 7,6% performance-verlies optrad ten opzichte van een fysieke server. Gezien de voordelen van virtualisatie dus eigenlijk geen reden om het niet te doen.

Citrix promoot al langer het feit dat XenServer geoptimaliseerd is voor XenApp. De huidige test van Tolly toont dan ook aan dat XenServer versie 5 tot 41% meer concurrent users aankan dan VMware ESX versie 3.5.

Citrix XenServer versus VMware ESX

Opvallend is dat dit keer VMware goedkeuring heeft verleend aan publicatie. Deze goedkeuring is vereist voor iedereen die een performance-studie wil publiceren en wordt afgedwongen door VMware’s End User License Agreement.

Bron:  Jason Boche

Read Full Post »

Over Exchange 2007 op VMware ESX is al veel gepubliceerd, met name ook door VMware. Citrix heeft nu ook een technical whitepaper gepubliceerd met daarin de testresultaten van Exchange 2007 op haar eigen XenServer hypervisor.

Exchange on XenServer

Behalve de performance wordt ook het gebruik van XenMotion en High Availability beschreven. Het rapport sluit af met een best practices hoofdstuk, met daarin onder andere het advies om vooral de optionele Unified Messaging server niet te virtualiseren. Dit in verband met de real-time communicatie die deze server met de bedrijfs-telefooncentrale heeft.

Nog even ter herinnering: De XenServer Enterprise Edition – die aan de basis ligt van deze configuratie – is sinds kort gratis bij Citrix te downloaden en gebruiken.

De technical whitepaper (40 pagina’s) is hier als PDF te downloaden.

Read Full Post »

Virtualization Review heeft de prestaties van de drie belangrijkste server-side hypervisors vergeleken. De uitkomst is verrassend: VMware’s ESX is namelijk niet de winnaar op alle fronten. Het lijkt erop dat veel lichte workloads het wel beter doen op ESX. Heb je echter minder in aantal, maar wel zware workloads, dan bieden zowel Hyper-V als XenServer betere prestaties.

Jason Boche verbaast zich ook over het resultaat. In het commentaar daarop komt onder andere naar voren dat het begrip “zware workloads” een wat uitgeholde mening heeft in het onderzoek. Dit omdat er alleen van local storage gebruik is gemaakt, en niet van shared SAN’s. Een enterprise oplossing – waar je de zware workloads mag verwachten – zal altijd shared storage gebruiken.

Ken Cline wijst ook op het verschil in onderliggende architectuur. Zowel Hyper-V als XenServer maken gebruik van virtualisatie-ondersteuning in de hardware. De huidige generatie ESX doet dat nog steeds niet, omdat het gebaseerd is op de – vroeger betere – binary translation techniek. Ook de paravirtualisatie van zowel XenServer als Hyper-V zou kunnen bijdragen aan de gerapporteerde resultaten.

Virtualization Review concludeert in ieder geval als volgt:

There was no overall winner here; no way to say, “This is the best hypervisor for every situation.” But some general conclusions can be drawn. For CPU- and memory-intensive applications, XenServer and Hyper-V are attractive and have proven their mettle. For a large number of light to moderate workloads-or if you decide that memory overcommit, for example, is important-ESX may be the answer. What is entirely clear, however, is that all three hypervisors are legitimate virtualization platforms, and that no single company has a monopoly on virtualization any longer.

Read Full Post »

Older Posts »