Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘VMware ESX’

De Tolly groep heeft opnieuw in opdracht van Citrix de prestaties gemeten van een gevisualiseerde XenApp omgeving. Vorig jaar toonde Tolly al aan dat bij een op XenServer gevirtualiseerde XenApp slechts 7,6% performance-verlies optrad ten opzichte van een fysieke server. Gezien de voordelen van virtualisatie dus eigenlijk geen reden om het niet te doen.

Citrix promoot al langer het feit dat XenServer geoptimaliseerd is voor XenApp. De huidige test van Tolly toont dan ook aan dat XenServer versie 5 tot 41% meer concurrent users aankan dan VMware ESX versie 3.5.

Citrix XenServer versus VMware ESX

Opvallend is dat dit keer VMware goedkeuring heeft verleend aan publicatie. Deze goedkeuring is vereist voor iedereen die een performance-studie wil publiceren en wordt afgedwongen door VMware’s End User License Agreement.

Bron:  Jason Boche

Read Full Post »

VMware heeft vorige week een white paper gepubliceerd met daarin de best practices over het draaien van Microsoft’s SQL Server op VMware ESX:

SQL Server generally performs very well on VMware Infrastructure. This has been consistently demonstrated in a series of studies on scalability and performance from VMware, EMC, Dell and Brocade.
The vast majority of SQL Server deployments are good candidates for virtualization and can benefit from improvements offered by a virtualized infrastructure, such as improved management, availability, and scalability, thus reducing overall TCO.
VMware Infrastructure makes it simpler and less expensive to provide higher levels of availability for SQL Server. VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware High Availability (HA), and the VMware Site Recovery Manager Plug-In (SRM plug-in) make it possible to eliminate planned downtime, reduce unplanned downtime, and recover rapidly from component, systematic, or sitewide outages.
You can continue to leverage the most common SQL Server high availability implementations such as failover clustering, database mirroring, and log shipping in VMware Infrastructure 3.
VMware Infrastructure features such as templates and cloning, together with VMware Lab Manager and VMware Stage Manager, make it easier to provision and stage SQL Server virtual machines into production deployments.
VMware Consolidated Backup and vCenter Data Recovery can provide adequate backup functionality to protect SQL Server virtual machines in a VMware Infrastructure environment.

He document van 22 pagina’s is hier als PDF te downloaden.

Bron: The VMguy.

Read Full Post »

Marc Staimer houdt een pleidooi voor meer gebruik van NAS in plaats van block-based storage – oftewel SAN – in een VMware ESX omgeving.

Hij noemt de volgende voordelen voor NAS in combinatie met NFS (het alternatieve CIFS wordt niet door ESX ondersteund):

  • Het filesysteem zorgt ervoor dat het beheer wordt vereenvoudigd. Ook kunnen zowel lifecylcle management als service level variaties verfijnder door de storage-laag worden uitgevoerd.
  • Bij grote aantallen virtuele machines is NAS NFS efficiënter dan SAN.
  • NAS gebaseerde deduplicatie is uiterst effectief om de benodigde hoeveelheid disk-ruimte terug te dringen.

En dan de afgezwakte nadelen:

  • NAS is in het algemeen wat trager dan SAN. Marc noemt een aantal NAS-leveranciers waarbij je dat echter het minst zou merken: BlueArc, EMC, NetApp, OnStor en Reldata. Daarnaast kun je nog met meerdere netwerkverbindingen werken om de prestaties verder te verbeteren (dat kan bij SAN overigens ook).
  • Vroeger werden lang niet alle geavanceerde ESX features ondersteund op NAS. Nu is de enige feature die je nog mist de Storage VMotion: het zonder downtime verplaatsen van de storage van een virtuele machine naar een andere storage array. Alle andere features – zoals VMotion (dus het zonder downtime verplaatsen van virtuele machines naar een andere ESX server), DRS, SRM, HA en Consolidated Backup – worden ook op NAS ondersteund.

Bron: Marc Staimer

Read Full Post »

Ken Cline heeft besloten om eens en voor altijd duidelijkheid te geven over het gebruik van virtuele netwerk-switches in een VMware ESX omgeving. Hij doet dat zeer grondig in twee blogposts. Ook voor wie dit alles al wist – en daar hoor ik overigens niet bij – lijkt het me goede kost om het geheugen nog eens op te frissen.

vSwitches with multiple networks

In deel 1 legt Ken onder andere uit wat vSwitches zijn, hoe ze zich verhouden tot de fysieke switches (pSwitches dus), hoe je VLAN’s en 802.1Q VLAN trunking kunt toepassen en welke rol VMware’s Port Groups daarbij spelen.

Deel 2 volgt binnenkort mogen we hopen.

Read Full Post »

NetworkWorld heeft de performance van Microsoft’s Hyper-V hypervisor vergeleken met VMware’s ESX. De test werd uitgevoerd op een server met vier CPU’s, die elk weer vier cores bevatten. In totaal stonden er dus 16 parallelle processoren ter beschikking.

In één van de eerste tests werd slechts één virtuele CPU per virtuele machine toegelaten en werd het aantal virtuele machines opgevoerd van nul (dat wil zeggen native performance zonder virtualisatie) tot zes. Als guest operating systeem werd òf Windows Server 2008 gebruikt, òf Novell’s SuSe.

Performance with 1 vCPU per VM

VMware is hier over het algemeen duidelijk de winnaar en Linux guests winnen het bovendien van Windows Server 2008 guests.

Hierna werden vier virtuele CPU’s per virtuele machine toegelaten om te zien in hoeverre de guest operating systemen zelf efficiënt gebruik konden maken van de parallelle processoren.

Performance with 4 vCPU per VM

Nu doet Hyper-V het met name beter in de situatie bij drie virtuele machines, waarbij dus de allocatie van CPU’s nog onder het maximum blijft (namelijk 12 van de 16). Probeer je virtueel meer CPU’s te gebruiken dan er fysiek aanwezig zijn – wat bij zes virtuele machines het geval is – dan zakken beide hypervisors behoorlijk weg.

Na ook de I/O performance van beide hypervisors te testen luidt de eindconclusie van NetworkWorld als volgt:

VMware’s initial lead in the marketplace has given it a performance lead in most of the areas that we tested, although Microsoft’s prowess is beginning to show in a core area – consolidation of single-CPU focused VM performance. Both vendors are likely to improve their performance numbers rapidly, as it’s a source of strong competition between them. Biting at their heels are offerings from Citrix, Sun and Red Hat, as well as open source developments that are reaching commercial potential. VM performance is certainly an area to keep an eye on.

Zie NetworkWorld voor meer details.

Read Full Post »

TechScrawl.com geeft in een compact overzicht de verschillen weer tussen Microsoft’s Hyper-V, VMware’s ESX en VMware’s ESXi virtualisatie-oplossingen. Handig referentiepunt voor die frequente “hoe zat het ook al weer” vragen.

Zie TechScrawl.com.

Read Full Post »

Citrix XenApp – vroeger Presentation Server geheten – leverde altijd al een gecentraliseerde desktop-omgeving met een groot aantal desktop-sessies per server. De consequentie hiervan is dat XenApp servers meestal behoorlijk zwaar belast zijn. Traditionele consolidatie van deze servers via hardwarevirtualisatie – met het doel om daardoor beter gebruik te gaan maken van de hardware – heeft dan ook meestal weinig zin.

Servervirtualisatie biedt echter ook andere voordelen, zoals een betere flexibiliteit en het vereenvoudigen van de manier om de beschikbaarheid te verhogen. De vraag is dus of, en zo ja hoe, je XenApp servers binnen virtuele servers zou kunnen leggen.

Citrix heeft daarvoor haar XenServer omgeving voor dat doel geoptimaliseerd en heeft dit laten testen door de Tolly Group. De testresultaten daarvan zijn als PDF te downloaden:

  • Een 64-bit machine zonder servervirtualisatie kon 310 concurrent gebruikers aan.
  • Dezelfde machine met XenServer virtualisatie (met slechts 1 virtuele machine!) kon met dezelfde performance 287 gebruikers aan.
  • Het performance-verlies van XenServer was dus slechts 7,6% bij een 64-bits machine.
  • Een soortgelijke test op een 32-bits machine gaf een performance-verlies van bijna 50%.

Wil je toch liever de hypervisor van VMware gebruiken in plaats van XenServer, dan heeft Sven Huisman een mooi overzicht gemaakt van aanbevelingen en best practices. Omdat daarbij gebruik gemaakt wordt van multi-core omgevingen met meerdere virtuele servers (in tegenstelling tot de Tolly Group test) kun je situaties bereiken waarin je gevirtualiseerd een hogere performance bereikt dan niet-gevirtualiseerd. Dit is vergelijkbaar met eerdere resultaten voor een webserver omgeving.

Read Full Post »

Older Posts »