Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘VKernel’

VKernel levert virtualisatie-beheer tooling voor capacity management. Omdat een deel ervan gratis wordt verspreid is VKernel in staat om relevante statistische gegevens te verzamelen. Deze worden sinds kort maandelijks gepubliceerd in de Virtualization Management Index.

Onderzoek naar de effectiviteit van serverconsolidatie leert daarbij dat relatief kleine omgevingen (d.w.z tot 10 fysieke hosts) meer virtuele servers per fysieke host opleveren dan grote omgevingen (meer dan 10 fysieke hosts). De grootste sprong ligt tussen de 10 en 20 fysieke hosts, echter ook daarna blijft de effectiviteit dalen met het aantal hosts.

Consolidation graph

De conclusie van VKernel is dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de complexiteit en toenemende onzekerheid van grote omgevingen. Die onzekerheid leidt dan op haar beurt tot een zekere overkill aan capaciteit, onder het motto van “je weet maar nooit”.

Kengetallen zijn:

 1. Fysiek – gemiddelden per fysieke host
  • 2,4 CPU’s met 2,6 GHz klok
  • 3,6 cores per CPU
  • 50 GB memory
 2. Virtueel – VM = virtuele machine, vCPU = virtuele CPU
  • 0,9 VM per vCPU
  • 2,2 vCPU per core
  • 2 VM’s per core
  • 2,25 GB geallokeerd per VM

Uit deze getallen blijkt dat vCPU’s kwistig worden uitgedeeld, blijkbaar omdat daar niet de bottleneck zit. De grens van consolidatie wordt voornamelijk bepaald door memory. Overigens is I/O helaas niet meegenomen, dus dat zou ook wel eens een bottleneck kunnen zijn.

Read Full Post »