Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Vendor news’

Alessandro Perilli meldt dat Microsoft zich schaart zich in de rijen van ondermeer VMware en Parallels door een uitgebreide calculator aan te bieden om de Return On Investment (ROI) en Total Cost of Ownership (TCO) van virtualisatie te berekenen. De tool is zeer uitgebreid en is gebaseerd op benchmark-informatie van IDC. Door de berekening van de “as is” situatie te vergelijken met die van een gevirtualiseerde omgeving kun je bepalen of virtualisatie voordelen gaat bieden. Interessant is om te vergelijken hoe de verschillende tools van de vendors van elkaar verschillen, bij zowel de “as is” situatie als de “could be”.

Read Full Post »

Neocleus heeft aangekondigd een client-side hypervisor uit te brengen voor desktop systemen. Het bedrijf richt zich hierbij voornamelijk op het verbeteren van de veiligheid op de desktop. De basis van de hypervisor wordt gevormd door Xen. Additionele drivers zorgen ervoor dat de onderliggende hardware – indien nodig – rechtstreeks door de guest operating systemen kunnen worden aangeroepen. Neocleus heeft nog geen datum afgegeven over de beschikbaarheid van de oplossing. De isolatie die virtuele machine bieden kunnen zeker bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Het is echter wel moedig om in een tijd waar virtualisatie juist sterk ter discussie staat de markt te betreden. Zie hier en hier voor meer informatie.

Read Full Post »

Het van oorsprong sterk op PC blades gerichte ClearCube heeft aangekondigd om de software activiteiten af te splitsen in een apart bedrijf. Blijkbaar stelt dit VDIworks in staat om desktop virtualisatie-oplossingen te kunnen leveren, zonder min of meer gebonden te zijn aan een PC Blade backend. De bedrijven hebben wel wederzijdse OEM afspraken gemaakt om elkaars technologie te kunnen blijven leveren. Ik vermoed dat ClearCube hierbij vaker gebruik gaat maken van VDIworks dan omgekeerd.

Read Full Post »

Als het aan VirtualLogix ligt wel. Het bedrijf levert virtualisatie-oplossingen voor embedded systemen, waaronder mobiele telefoons, wireless access devices en netwerk devices. Alhoewel je bij een virtuele machines nu niet direct aan een telefoon denkt, kun je ook bij die producten een aantal voordelen bereiken:

  • Open en gesloten omgeving in hetzelfde device.
    Virtualisatie maakt het mogelijk om een gesloten “in beton gegoten” platform toch voor developers open te stellen door er bijvoorbeeld een emdedded Linux platform naast te zetten. Beide omgevingen draaien dan virtueel en veilig gescheiden van elkaar. Hiermee bereik je enerzijds stabiliteit en bescherming van operator-netwerken, en anderzijds openheid en snelheid bij het maken van nieuwe applicaties. Dit is van toepassing op zowel end-user devices (denk aan telefoons, PDA’s) als op netwerk devices (routers, switches).
  • Consolidatie op de vierkante centimeter.
    Ook consolidatie kan in een embedded system een rol spelen. De steeds krachtiger processoren maken het aantrekkelijk om wat vroeger op meerdere CPU-kaarten draaide nu in een board te consolideren. Echter, de wereld van embedded real time operating systemen is nogal divers en de kans dat je bestaande software op de huidige kaarten elk hun eigen operating systeem hebben is daarom redelijk groot. Hier biedt virtualisatie een oplossing in het samenbrengen van bestaande software samen met hun bestaande O/S omgeving op een (multicore) CPU.
  • Verhogen van de beschikbaarheid.
    Net als bij servers kan virtualisatie ook bij embedded systemen helpen om de beschikbaarheid te verhogen. Dit argument leunt vooral op de isolatie van de hardware. Hierdoor is software draaiend op virtuele machines veel eenvoudiger te verplaatsen dan software draaiend in een operating systeem direct op de hardware. Voor deze toepassing heeft VirtualLogix net het VLX vHA product aangekondigd.

De voordelen die virtualisatie zelfs embedded systemen biedt, maken het eens te meer aannemelijk dat virtualisatie straks over de hele linie eerder de regel dan de uitzondering is. Operating systemen die nog rechtstreeks op de hardware draaien vind je dan waarschijnlijk alleen nog maar in een paar niche segmenten.

Read Full Post »

Ericom positioneert zichzelf als “het Citrix alternatief”. Geen wonder dat Ericom dus zowel Server Based Computing oplossingen op basis van Windows Terminal Services levert als server-hosted Virtuele Desktops. Voor deze laatste categorie wordt nu ook Oracle VM als platform ondersteund. Interessant is daarbij de verwijzing naar de Oracle VM’s feature om zowel binnen een server te virtualiseren, als over meerdere servers heen (dus grid computing).

Read Full Post »

Marathon Technologies levert al geruime tijd een fout-tolerante software-oplossing voor Windows servers onder de productnaam everRun. Sinds kort is er ook “everRun VM” beschikbaar, waarbij de VM een verwijzing naar Virtual Machines is. Middels everRun VM kun je nu ook virtuele machines op redelijke eenvoudige en betaalbare wijze fout-tolerant maken. De huidige versie maakt gebruik van de XenServer hypervisor. De samenwerking met Citrix op dit gebied is nu verder geintensiveerd. Marathon Technologies had al eerder aangekondigd om in de toekomst Microsoft’s Hyper-V technologie te gaan ondersteunen. Plannen voor VMware ondersteuning zijn er voorlopig nog niet.

Read Full Post »

Manlio Vecchiet van Microsoft geeft de definitie van Virtual Desktop Architecture zoals geformuleerd tijdens een forum sessie op Interop als volgt weer:

the storage and execution of a desktop workload (OS, apps, data) on a virtual machine in the datacenter and the presentation of the UI via a remote desktop protocol (such as RDP) to user devices such as thin and rich clients

Andere namen die hiervoor gebruikt worden zijn VDI (Virtual Desktop Infrastructure), server-hosted desktop virtualization en hypervisor-based desktop delivery. Ook Microsoft biedt deze oplossingen aan als alternatief op de reeds lang beschikbare Terminal Services. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van de multi-user faciliteiten van Windows Server. De gebruiker deelt daarbij veel meer met andere gebruikers dan bij een hypervisor-based desktop het geval is. Microsoft zal de hypervisor-based desktop aanbieden op basis van de Hyper-V virtualisatie en de System Center Virtual Machine Manager. Partners van Microsoft die daarop variëren zijn o.a. Citrix (met XenDesktop) en Qumranet.

Read Full Post »

Older Posts »