Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘survey’

Een opmerkelijke uitkomst uit een recent virtualisatie-onderzoek bij bedrijven met 50 tot 500 werknemers: middle managers laten zich aanzienlijk terughoudender uit over de voordelen van virtualisatie dan het top-management. Het onderzoek is in september 2013 uitgevoerd door de Blackstone Group in opdracht van een groep van Cisco partners. Daarbij kwamen alle vormen van virtualisatie aan de orde, dus niet alleen servervirtualisatie.

De Blackstone Group verklaart het verschil uit het feit dat veel van de kostenvoordelen die virtualisatie meebrengen ten koste gaan van de banen van het middle management.

Virtualization impact

Zo geeft 75% van het top-management aan dat virtualisatie organisatorische veranderingen tot gevolg heeft, terwijl slechts 25% van het middle management hetzelfde zegt.

Met een andere kijk op dezelfde cijfers zou je ook kunnen stellen dat het top-management zich wat meer laat leiden door hypes en dat het middle-management een en ander wat realistischer kan inschatten.

Zo blijkt maar weer: “meten is inderdaad weten”, maar de interpretatie van de meetresultaten hebben toch wel vaak weer een subjectief aspect.

Het hele onderzoek is bij hier na e-mail registratie als PDF document van 10 pagina’s te downloaden.

Read Full Post »

CDW heeft de status van client virtualisatie onderzocht bij 200 IT managers van middelgrote organisaties. Het gaat daarbij in de definitie van CDW om drie vormen: presentatievirtualisatie (dus server based computing oftewel terminal services varianten), applicatievirtualisatie en desktopvirtualisatie.

De resultaten verbazen me enigszins, met name ten aanzien van desktop virtualisatie. Zo zegt 28% zich in de fase van implementatie of beheer te bevinden en nog eens 28% in de planningsfase. Samen dus ruim meer dan de helft!

De vraag of men überhaupt client virtalisatie overweegt wordt in eerste instantie door zo’n 10% met “nee” beantwoord. Als de vraag op een andere manier wordt gesteld blijkt dat ergens tussen 15% en 19% te zijn. Navraag bij CDW leert dat dit ook hen wel wat bevreemdt.

 

Client virtualization survey

Wellicht is het toch niet handig om in zo’n onderzoek relatieve legacy methoden – zoals presentatie virtualisatie – onder één noemer te mengen met (b)leading edge methoden zoals desktop virtualisatie?

Overigens heeft CDW wel geprobeerd om zoveel mogelijk transparant te zijn in het melden van de resultaten.

Het rapport is bij CDW na registratie te downloaden.

Read Full Post »

Het Amerikaanse MeriTalk onderzocht de situatie rond cloud computing bij meer dan 600 IT managers. Deze werkten bij zowel de federale overheid als de industrie. Aanleiding voor het onderzoek was onder andere de aankondiging van de federale CIO Vivek Kundra om meer IT-diensten van de overheid over te gaan zetten op een cloud computing omgeving.

Cloud Computing Survey - now

Uit het onderzoek blijkt opnieuw de spraakverwarring die er nog heerst rond het begrip. Daar staat tegenover dat iedereen het wel serieus neemt. Zo is 76% van de federale IT managers van mening dat de cloud blijvend is. En 51% van de IT managers uit de industrie denkt dat grote bedrijven over vijf jaar hun core applicaties in de cloud zullen draaien.

Cloud Computing Survey - 5 years from now

Her rapport is na registratie hier als PDF-presentatie te downloaden.

Read Full Post »