Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘support’

Dat VDI niet echt bij de core activiteiten van Oracle paste was al duidelijk bij de overname van Sun vier jaar geleden. Nu lijkt het erop dat alle nieuwe ontwikkelingen op dat gebied op korte termijn worden gestopt. Dat zou nogal een radicale beslissing zijn, gezien het aantal gebruikers ervan.

Steven Vaughan-Nichols ontdekte de melding hierover op Oracle’s support site. Des te vreemder als het klopt: je zou een meer open communicatie hierover verwachten. Wellicht – en hopelijk – komt dat nog.

Zie hier voor meer.

Read Full Post »

Mochten er nog twijfels bestaan over de vraag of Oracle nu wel of niet support geeft als haar database op de ESX hypervisor van VMware draait, dan hoeven EMC klanten (VMware’s moedermaatschappij) zich daar vanaf nu minder zorgen om te maken. EMC en VMware garanderen namelijk de werking, geven alle support die ze kunnen geven en helpen bovendien om een snelle virtual-to-physical conversie uit te voeren als Oracle vraagt om een probleem op een fysieke machine te reproduceren.

Goed nieuws van EMC. Wel jammer dat Oracle nog steeds niet ondubbelzinnig de support op VMware’s platform toezegt.

Bron: Chad Sakac (EMC)

Read Full Post »

Van de eind mei genoemde drie issues met betrekking tot virtualisatie zijn er nu twee een heel eind opgelost.

Vandaag kondigde Microsoft allereerst aan om vanaf 1 september de licentie-vrijheden rond gevirtualiseerde systemen sterk te verbeteren. Het gaat met name om het wegnemen van de huidige beperking dat je een licentie voor een server maar eens in de 90 dagen mag verhuizen naar een andere fysieke server. Voor 41 Microsoft server-applicaties wordt deze beperking opgeheven, weliswaar met als randvoorwaarde dat het Volume License constructies betreft. Chris Wolf juicht Microsoft’s aankondiging toe, maar betreurt wel het gebrek aan ondersteuning voor kleinere bedrijven.

De tweede aankondiging betreft de ondersteuning van Microsoft met betrekking tot haar software draaiend op VMware’s ESX hypervisor. Dit betekent dat Microsoft nu de volgende hypervisors heeft gecertificeerd:

  • Citrix (XenServer)
  • Microsoft (Virtual Server 2005, Hyper-V)
  • Novell (Xen)
  • Sun (xVM Server)
  • Virtual Iron
  • VMware (ESX Server, ESXi)

Als het al niet duidelijk was is dit het definitieve bewijs dat de concurrentie rond virtualisatie niet gaat over de vraag “wie heeft de beste hypervisor”. Het toneel heeft zich verplaatst naar de hogere regionen van de functionaliteit, zoals beheer, hoge beschikbaarheid, disaster recovery en mobiliteit van virtuele machines.

Vreemd is wel dat ook Cisco zich heeft aangesloten aan Microsoft’s Server Virtualization Validation Program. Deelname heeft namelijk alleen zin als je een hypervisor aanbiedt waarop Windows Server 2008 als guest operating systeem kan draaien, iets wat voor Cisco niet opgaat. Dit doet opnieuw vermoeden dat Cisco blijkbaar toch wel plannen in die richting heeft.

Update: Patrick O’Rourke wijst er op het Windows Virtualization Team Blog op dat deelname aan het Server Virtualization Validation Program niet automatisch inhoudt dat het platform daarmee ook gevalideerd is door Microsoft:

…it was reported that VMware signed an agreement to participate in the Server Virtualization Validation Program. That much is true. However, it doesn’t mean that cooperative support is now in place. First, ESX Server must go through and pass the validation test. Once validated, they’ll be added to KB article 944987, where we list “support partners for non-Microsoft hardware virtualization software.” Today only Novell is listed, and that’s due to the broader technical collaboration agreement in place between the companies.

Read Full Post »