Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Storage DRS’

Frank Dennemen legt in een nieuwe white paper uit hoe de Distributed Resource Scheduler met betrekking tot storage werkt onder vSphere. Deze functionaliteit bestaat sinds vSphere 5.0.

Storage DRS

De belangrijkste onderdelen zijn:

 1. Resource aggregation
  Het vastleggen van een overkoepelend beeld van de storage componenten.
 2. Initial placement
  De manier waarop de eerste lokalisatie gekozen wordt.
 3. Load balancing
  De manier waarop periodiek een her-evaluatie plaatsvindt met betrekking tot de eerder gekozen lokalisatie.
 4. Affinity rules
  Het door regels inperken van de vrijheid van lokalisatie van storage.
 5. Datastore maintenace mode
  De niet-reguliere onderhoudstaken.

De white paper is hier als PDF van 23 pagina’s te downloaden.

Bron: Eric Sloof

Read Full Post »

Frank Denneman en Duncan Epping hebben de best practices beschreven met betrekking tot de inzet van VMware’s Storage DRS.

VMware Storage DRS

Hoewel Storage DRS veel functies automatisch uit kan voeren, kan er wel een potentieel conflict ontstaan tussen de intelligentie van sommige storage arrays en die van Storage DRS. Vandaar dat vaak aanbevolen wordt om Storage DRS wel de analyses uit te laten voeren, maar het effect daarvan handmatig in te stellen.

De white paper met alle aanbevelingen is hier als PDF van 11 pagina’s te downloaden.

Read Full Post »

Duncan Epping heeft zijn introductie-tekst over de nieuwe Storage DRS van VMware opnieuw als blog geplaatst. Eerder was dit al opgenomen in het boek “VMware vSphere 5 Clustering”. Goed om dit weer onder de aandacht te brengen.

Ook verwijst hij naar andere Internet bronnen over dit onderwerp, waaronder de uitstekende blogs van Frank Denneman.

Bron: Duncan Epping

Read Full Post »