Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘failover clustering’

VMware heeft zijn support documenten een update gegeven met betrekking tot Windows Server 2012 Failover Clustering. In essentie komt het erop neer dat nu bij in-guest iSCSI of SMB toegang de failover clustering van WS2012 zonder beperkingen wordt ondersteund.

Zie Michael Webster’s blog voor meer, inclusief de verwijzingen naar de achterliggende VMware documentatie.

Read Full Post »

De virtualisatie-mogelijkheden van Exchange 2010 zijn uitgebreid met support voor de Unified Messaging server rol. En minstens zo belangrijk: de mogelijkheden om hoge beschikbaarheid te realiseren met virtualisatie voor Exchange 2010 zijn sterk verbeterd. E.e.a wordt uitgelegd op de Exchange team Blog en ondersteund door een whitepaper van Microsoft: Best Practices for Virtualizing Exchange Server 2010 with Windows Server 2008 R2 Hyper-V. Eventuele vertaalslagen naar andere virtualisatie-omgevingen zal je zelf moeten maken.

Read Full Post »

Hardwarevirtualisatie heeft de mogelijkheden tot het verhogen van de beschikbaarheid van servers aanzienlijk verruimd. Zo heb je binnen VMware’s vSphere 4 niet alleen de HA optie (High Availability), maar ook FT (Fault Tolerance).

Om duidelijker te maken hoe zich die oplossingen verhouden tot de meer traditionele Failover Clustering (zoals bijvoorbeeld geboden door Microsoft Windows Failover Clustering) heeft Scott Lowe een korte opsomming gemaakt. De essentie daarvan is:

  • Failover Clustering beschermt je beter tegen fouten in operating systemen en daarbinnen draaiende applicaties. Zowel VMware HA als FT beschermen in principe alleen tegen het uitvallen van de fysieke servers.
  • Failover Clustering geeft meer flexibiliteit bij geplande software upgrades. Dit geldt voor zowel operating systemen als applicaties.
  • VMware HA en FT zijn eenvoudiger te configureren en beheren dan Failover Clusters. Bovendien stellen ze geen eisen aan de te beschermen applicaties.
  • De allerhoogste beschikbaarheid is alleen te bereiken met VMware FT.

Zie Scott’s blog voor meer.

Read Full Post »

Jose Barreto heeft een zesde optie toegevoegd aan de eerder genoemde manieren waarop je Windows Server 2008 failover clustering kunt inrichten in een Hyper-V omgeving. De shared storage wordt in dit geval door een CIFS/SMB file server verzorgd.

De situatie voordat er een failure optreedt ziet er dan als volgt uit:

HVFS01

En na een failure krijg je:

HVFS02

Zie Jose’s weblog voor een complete beschrijving.

Read Full Post »