Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘disaster recovery. VMware’

Onder een stretched VMware cluster kun je op twee manieren een stretched storage cluster leggen, tenminste zolang de storage leverancier dat ondersteunt.

Duncan Epping heeft e.e.a. al eerder uitgelegd in een white paper, maar gaat in zijn blog nog wat dieper in op de belangrijke – maar soms subtiele – verschillen tussen de uniforme configuratie en de niet-uniforme configuratie.

Uniform stretched storage configuration

Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden; vandaar boven de uniforme en onder de niet-uniforme configuratie.

Non-uniform stretched storage configuration

Het is mij niet geheel duidelijk waarom deze terminologie gekozen is, maar ik kan de neiging niet onderdrukken om juist de laatste “uniform” te noemen en de eerste “niet-uniform”.

Bron: Yellow Bricks

Read Full Post »