Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Citrix’

Frank Anderson van Citrix heeft gemeten hoeveel gebruikers een VDI-server aankan, met enerzijds Microsoft Office 2010 en anderzijds Office 2013. De VDI-server draaide op versie 5.2 van de VDI-in-a-Box oplossing van Citrix met onderliggend Windows Server 2012 en Hyper-V.

Office 2010 versus Office 2013

De conclusies zijn zeker de moeite waard en zijn ook te veralgemeniseren naar andere applicaties die – net als Office 2013 – gebruik maken van DirectX10:

My testing showed a significant performance difference between Microsoft Office 2010 and 2013 applications. The results here don’t particularly reflect the Citrix software used in the test rig, but instead represent the performance impact customers may experience in VDI environments with the Microsoft Office 2013 application stack. When applications that use DirectX10 (like Microsoft Office 2013) don’t detect a GPU, then they resort to using a software rasterizer, which consumes additional CPU cycles. Since there was no GPU installed in the test rig, Microsoft Office 2013 applications consumed more CPU compared to its 2010 counterparts. When designing VDI and SBC solutions that deliver DirectX10 applications, solution architects will need to take the appropriate CPU requirements of specific workloads into account.

Bron: Frank Anderson

Read Full Post »

Frank Anderson van Citrix heeft de performance gemeten van Citrix XenApp, gevirtualiseerd onder Microsoft Hyper-V. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid om de SBC variant van Citrix en niet om de VDI variant genaamd XenDesktop.

Op basis van een HP DL380P Gen8 Server (2 CPU’s met elk 8 cores; 192 GB RAM) en SAS-gebaseerde storage komt de optimale configuratie uit op 203 gebruiker-sessies. Die configuratie heeft dan 8 virtuele machines met 4 vCPU’s elk. Met andere woorden, circa 25 sessies per virtuele machine lijkt een optimum te zijn. Zet je overigens de hypertrading optie van de CPU’s uit, dan val je terug naar totaal 156 sessies, oftewel 19 sessies per VM.

XenApp performance on Hyper-V

Volgens Frank gebruikt een soortgelijke XenDesktop omgeving ongeveer twee keer zoveel memory en storage IOPS in vergelijking met XenApp. Hij is ook nog van plan om een vergelijking te maken met dezelfde XenApp omgeving zonder Hyper-V virtualisatie. Zijn eerste inschatting is zelfs dat dan de performance iets lager zal zijn.

Bron: The Citrix Blog

Read Full Post »

Client-side desktop virtualisatie krijgt een versterking met de inlijving van Virtual Computer binnen Citrix. De producten van beide bedrijven, te weten XenClient en NxTop,  zuilen worden samengevoegd en door Citrix als high end enterprise oplossing worden geleverd. Citrix nam overigens al begin 2009 een belang in de toen nog jonge startup Virtual Computer.

Bron: Citrix

Read Full Post »

Doug Brown van DABCC heeft een goed document gepubliceerd voor wie aan de slag wil met de type 1 client hypervisor van Citrix; de XenClient dus.

XenClient Synchronizer

Let op: zowel Citrix als Doug benadrukken de nog prille status van het product, waardoor je het eigenlijk alleen moet gebruiken om ervaring op te doen in pilots, etc. De kreet “best practice” moet dan natuurlijk voor XenClient met een korreltje zout worden genomen.

De inhoudsopgave omvat onder andere:

Document overview
XenClient design consideration
Citrix XenClient 1.0 service pack 1 overview
XenClient client hypervisor design
Peripheral sharing requirements and recommendations
Secure application sharing requirements and recommendations
XenClient endpoint summary recommendations
Synchronizer for XenClient design
Project installation steps
Additional resources

Het rapport is hier op de Citrix site als PDF bestand van 50 pagina’s te downloaden.

Bron: Doug Brown

Read Full Post »

Brian Madden kreeg de kans om Citrix in detail te interviewen ten aanzien van de pas uitgebrachte XenClient 1.0 type 1 client hypervisor. De antwoorden van Citrix zijn erg verhelderend voor het positioneren van dit product, zowel nu als in de toekomst. Zo blijkt XenClient prima gebruikt te kunnen worden op laptops die niet vPro aan boord hebben, zolang maar VTX en VTD van Intel wordt ondersteund en er een Intel GPU aanwezig is.

Ook komt de positionering ten opzichte van het pas door Intel overgenomen Neocleus en de oplossing van Virtual Computer (waar Citrix een investeringsbelang in heeft) aan de orde. En zoals gewoonlijk is Doug Lane van Virtual Computer direct bereid om dit in alle openheid verder toe te lichten in de commentaarsectie.

Zie Brian Madden’s blog voor zijn hele artikel.

Read Full Post »

Citrx heeft haar eerste versie van de XenClient bare metal laptop hypervisor uitgebracht. Een nadeel van XenClient is wel dat de processor Intel vPro ondersteuning moet bieden. De huidige hardware compatibility list laat daarom  slechts 23 laptops zien.

XenClient architecture

XenClient 1.0 ondersteunt onder anderen disk encryptie, externe monitors en digitale certificaten (de laatste om de communicatie met de Synchronizer aan de server zijde te beveiligen). Een zogenoemde Express editie is gratis beschikbaar met de volledige functionaliteit, echter beperkt tot 10 laptops.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »