Feeds:
Posts
Comments

Search Results for '/#Cloud_computing'

De nieuwe “VMware vCloud Hybrid Serice – Disaster Recovery” biedt Disaster Recovery als onderdeel van VMware’s eigen cloud oplossing. Op basis van self service kun je de Recovery Point Objective instellen tussen 15 minuten en 24 uur; als Recovery Time Objective wordt 4 uur of minder geboden.   Je kunt tot maximaal 500 virtuele machines […]

Read Full Post »

The METISfiles heeft een update uitgebracht van het overzicht van Nederlandse cloud aanbieders. Sinds de vorige versie van april 2013 is het aantal aanbieders gegroeid van 170 naar 184. Bron: Pim Bilderbeek —

Read Full Post »

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een raamcontract getekend met een tiental leveranciers. Het gaat om de afname van verschillende cloud diensten vanaf 2016 tot 2020. De totale waarde hiervan bedraagt zo’n $10 miljard en zal naar verwachting ongeveer $100 miljoen aan besparingen opleveren. De eerste stap betreft de afname van SAP uit de […]

Read Full Post »

In hun laatste Thema-update rapport, getiteld “Aanhaken of afhaken”, concludeert de Rabobank dat de Nederlandse hosting markt sterk gefragmenteerd opereert. De branche wordt geschat op circa 400 tot 800 bedrijven, waarvan het merendeel slechts 5 tot 20 werknemers in dienst heeft.   Om te kunnen overleven wordt IaaS providers aangeraden om ofwel te consolideren, of […]

Read Full Post »

Microsoft heeft in een overzichtelijke document de architectuur uitgelegd waarmee je als hosting provider desktops uit de cloud kunt aanbieden aan je klanten. Het gaat daarbij specifiek op desktops via de Remote Desktop Services (het vroegere TS) van Microsoft en niet om VDI. Dit heeft overigens weer alles te maken met de manier waarop Microsoft […]

Read Full Post »

Van Hoboken, Arnbak en van Eijk hebben een update gepubliceerd van hun eerdere situatieschets rond cloud data in een internationaal perspectief. Hierin bespreken zij vier mogelijkheden om vertrouwen terig te winnen voor data in de cloud: Amerika legt zichzelf strenge beperkingen op; het internationaal recht wordt gebruikt om beperkingen af te dwingen; beter gebruik maken […]

Read Full Post »

TheMETISfiles heeft haar eerder overzicht van Nederlandse cloud leveranciers een update gegeven. Er zijn 29 bedrijven toegevoegd, waardoor het totaal op 170 uitkomt. Er wordt gebruik gemaakt van een onderverdeling volgens de NIST definitie. Bron: TheMETISfiles

Read Full Post »

TheMETISfiles heeft de het landschap van Nederlandse cloud leverancieres in kaart gebracht en verdeeld over Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service en Infrastructure-as-a-Service. In totaal gaat het om zo’n 140 Nederlandse bedrijven. Bron: TheMETISfiles

Read Full Post »

De introductie van licenties op basis van memory gebruik bij versie 5 viel lang niet overal in goede aarde. Daarom zal de nieuwe 5.1 versie hoogstwaarschijnlijk weer gebaseerd worden op het tellen van CPU’s. Hiermee wijkt VMware wel af van de richting waarin onderliggende hardware steeds minder bepalend is voor de software, lees “cloud computing”. […]

Read Full Post »

Als de cloud je al niet kon overtuigen, dan toch zeker wel de combinatie met BIG DATA! Bron: Dilbert

Read Full Post »

Next »